กำแพงเพชร-ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างคึกคักและเชิญชวนประชาชนให้ออกมาเลือกตั้งให้มากที่สุด
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างคึกคักและเชิญชวนประชาชนให้ออกมาเลือกตั้งให้มากที่สุด


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายคงศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร พลตำรวจตรี พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร , นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมือง ,นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมออกติดตามตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในหน่วยเลือกตั้งศาลาเอนกประสงค์ วัดพระบรมธาตุนครชุม , โดมหน้า อบต.ตลองขลุง, หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอขาณุวรลักษบุรี , ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร พบว่าประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทยอยออกมาใช้สิทธิ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก


โดยประชาชนที่ได้ยื่นขอใช้สิทธิล่วงหน้าที่เดินทางมารอใช้สิทธิกัน เมื่อมาถึงหน่วยเลือกตั้ง ทุกคนต้องมาแสดงตน ตรวจบัญชีรายชื่อที่บริเวณหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิชาทหารคอยให้บริการและให้คำแนะนำว่า มีชื่ออยู่ในลำดับเท่าไร รวมถึงการแนะนำลำดับขั้นตอนการลงคะแนน จากนั้นจึงเข้าสู่คูหา เพื่อเรียงลำดับการเข้าใช้สิทธิตามที่มาก่อนหลัง โดยผู้ใช้สิทธิจะได้รับบัตร 2 ใบ คือบัตรสีม่วงสำหรับลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และบัตรสีเขียวใช้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคการเมือง) พร้อมซองจดหมายสีขาว ก่อนที่จะเข้าคูหากากบาทเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ใช่ บัตรละหนึ่งหมายเลขเท่านั้น ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งให้มากที่สุด


ด้าน นายคงยศ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ทาง กกต. กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร มีสถานที่ลงคะแนนในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ที่เขต 1 ศาลาเอนกประสงค์วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จำนวน 3,826 คน เขต 2 หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย จำนวน 1,994 คน เขต 3 โดมหน้าที่ทำการ อบต.คลองขลุง จำนวน 972 คน เขต 4 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 779 คน รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 7,571 คน และมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต จำนวน 627 คน สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า คือสำหรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนในวันนี้ได้ จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้าได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จนถึงเวลา 17.00 น. ก่อนที่จะปิดหีบ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น