กำแพงเพชร-นายอำเภอคลองลาน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมผลักดัน และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอคลองลาน
เที่ยว

กำแพงเพชร-นายอำเภอคลองลาน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมผลักดัน และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอคลองลาน


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยว่าที่ร้อยตรี บัญหาร บุญมี นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมผลักดัน และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอคลองลาน และเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน


หลังจากที่มีมาตราการผ่อนปรนตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ พร้อมด้วยนายสุระชัย โภคะมณี หน.อุทยานแห่งชาติคลองลาน นายสมพงษ์ เพชรชโน ปลัดอำเภอคลองลาน ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้สื่อข่าว ร่วมสังเกตุการณ์ ทั้งนี้ อำเภอคลองลานมีความหลากหลาย และความพร้อมในทรัพยากรจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาทิเช่น บึงหล่ม อุทยานแห่งชาติคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล แก่งเกาะร้อย อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ฯลฯซึ่งทุกแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นจุดดึงดูดที่สำคัญที่สร้างศักยภาพให้กับอำเภอ จังหวัด และประเทศไทย และเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในลำดับต้นๆ การท่องเที่ยว จึงเป็นกลไกที่สามารถสร้างการเติบโตของรายได้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญยังช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างแท้จริง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16
17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น