กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประกอบพิธีตัดหวาย งานปิดทอง ฝังลูกนิมิตและผูกสีมาอุโบสถ ณ วัดวังอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประกอบพิธีตัดหวาย งานปิดทอง ฝังลูกนิมิตและผูกสีมาอุโบสถ ณ วัดวังอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์


เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.19 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางไปเป็นประธานในพิธีตัดหวายลูกนิมิตและผูกสีมาอุโบสถ และประธานฝ่ายสงฆ์ได้แก่ พระเทพเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 4-5(ธรรมยุต) ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ณ วัดวังอ้อ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงศาสนิกชนชาวพุทธจำนวนมากเข้าร่วมพิธีตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แก่วัดวังอ้อ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ วัดวังอ้อ ได้กำหนดจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตขึ้นในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 ระยะเวลา 9 วัน 9 คืน ด้วยกัน และได้กำหนดพิธีตัดหวายลูกนิมิตและผูกสีมาอุโบสถในวันที่ 4 มกราคม 2566 ในเวลา 14.00 น. ซึ่งปัจจุบันหวายลูกนิมิตที่ผ่านพิธีกรรม ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่า หวายนิมิตมีความเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น