กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานใน พิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาอิสราม พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธี ได้ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 34 บท จากนั้น ร่วมเจริญจิตภาวนา เป็นเวลา 10 นาที ก่อนที่ประธานในพิธีจะร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และกรวดน้ำรับพร ก่อนที่ผู้นำศาสนาอิสราม และผู้นำศาสนาคริสต์ จะนำผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนามงคล ร่วมพิธีอาร์ และพิธีอธิฐานภาวนาขอพร


จากนั้น ที่เวลา 10.00 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีไถ่ชีวิต โค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกับร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่บริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำปิง หน้าวัดพระบรมธาตุ เป็นอันเสร็จพิธี

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น