กำแพงเพชร-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร
กีฬา

กำแพงเพชร-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร


ที่สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สนาม 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร และนายสันติ ทวดเสนา เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดยมี นายนกูล ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ เลขานุการฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วม


การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน รณรงค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และหันมาสนใจการออกกำลังกายอันเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 ภาค 5 ณ จังหวัดพิจิตร โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 27 ทีม

ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผลการแข่งขันมีดังนี้


รุ่นอายุ 16 ปี ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหลวง รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร และได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ภาค 5 ณ จังหวัดพิจิตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนลานกระบือวิทยา รับเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม และโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รับเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร


รุ่นอายุ 16 ปี ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วอลเลย์บอลชายหาดลานกระบือ รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร และได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ภาค 5 ณ จังหวัดพิจิตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร รับเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม และโรงเรียนขาณุวิทยา รับเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร


รุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนลานกระบือวิทยา รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร และได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ภาค 5 ณ จังหวัดพิจิตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร รับเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร และได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ภาค 5 ณ จังหวัดพิจิตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนวัชรวิทยา รับเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร


รุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร และได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ภาค 5 ณ จังหวัดพิจิตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ รับเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร และได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ภาค 5 ณ จังหวัดพิจิตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม และโรงเรียนลานกระบือวิทยา รับเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น