กำแพงเพชร- กกท.กำแพงเพชร จับมือ สมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาชักกะเย่อสากล ระดับชาติ
กีฬา

กำแพงเพชร- กกท.กำแพงเพชร จับมือ สมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาชักกะเย่อสากล ระดับชาติ


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุม ไม้ใหญ่ รีสอร์ท ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาชักกะเย่อสากล ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับชาติ Level 1 นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากีฬาชักกะเย่อให้แพร่หลายสู่ระดับภูมิภาค และเป็นการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาค ให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีบุคลากรเพียงพอต่อความต้องการ พัฒนากีฬาชักกะเย่อเป็นกีฬาระดับนานาชาติ สำหรับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาชักกะเย่อสากล ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับชาติ Level 1 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คนซึ่งกำหนดการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2564 มีการเรียนภาคทฤษฎี ที่ห้องประชุม ไม้ใหญ่ รีสอร์ท และเรียนภาคปฏิบัติ ที่บริเวณใต้อาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร และสมาคมซักกะเย่อแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการอบรม ขอบคุณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนสามารถจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นได้ด้วยความเรียบร้อย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น