กำแพงเพชร-พิธีมอบถ้วยรางวัลพร้อมปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563
กีฬา

กำแพงเพชร-พิธีมอบถ้วยรางวัลพร้อมปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นายกมล สิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 8 เป็นประธานมอบถ้วยราง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ซึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานรัฐและเอกชนภายในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกกำลังกาย และเสริมสร้างสุขภาพ หันมาดูแล เอาใจใส่สุขภาพของตนเอง โดยใช้เวลาว่างจากการทำงาน มาเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันและกันโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ และพัฒนาร่างกาย จิตใจ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 มีดังนี้ อันดับ 1. ได้แก่ ทีมไพโรจน์โฮมโปร อันดับ 2. ได้แก่ทีมชมรมทรายทองฟุตบอลคัพ อันดับ 3. ได้แก่ทีมชัยเฟอร์นิเจอร์ อันดับ 4. ได้แก่ทีมสาธารณสุข อันดับที่ 5. ได้แก่ทีมตำรวจ อันดับที่ 6. ได้แก่ทีมมหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อันดับ 7. ได้แก่ทีม AJK FOOTBALL CLUB อันดับ 8. ได้แก่ทีมอาชีวะ + ไปรษณีย์ + กำนันผู้ใหญ่บ้าน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น