กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างศาลจังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างศาลจังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่สนามหญ้าเทียม P. N. Soccer Stadium จังหวัดกำแพงเพชร มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างศาลจังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร 
โดยทีมศาลจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร, นายวรวัชร เอี่ยมสุทธิธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลจังหวัดกำแพงเพชร ,นายจุติเมธ เลาหกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร,นายสิทธิชัย จินตกานนท์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ส่วนทีมสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนางสาวนิตยา เมืองมูล อัยการจังหวัดกำแพงเพชร , นายทรรศวรา แก้วมณี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,พตท.สุภาพ บัวดี รองอัยการจังหวัดกำแพงเพชร , นายทวี อยู่จันทร์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,นายวัชศักดิ์ ยางทอง อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ซึ่งการแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อันประกอบไปด้วย ศาล อัยการ ตลอดจนหน่วยงานของยุติธรรมและสภาทนายความจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโอกาสสังสรรค์และเชื่อมความสัมพันธ์กัน โดยมีกีฬาเป็นสื่อกลาง พร้อมส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงาน ราชการ สถานศึกษา ประชาชนทั่วไปและเยาวชนนักเรียน ได้หันมาเล่นกีฬา และออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล อีกด้วย

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น