กำแพงเพชรข่าวกีฬา- เปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เฟ้นหาตัวแทน สานฝันสู่เส้นทางกีฬาอาชีพ (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา- เปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เฟ้นหาตัวแทน สานฝันสู่เส้นทางกีฬาอาชีพ (มีคลิป)

vsportkamphaengที่โรงยิมเนเซียม 1 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ ทดแทนหรือเสริมนักกีฬาทีมชาติเก่า และส่งเสริมให้บุคลากรกีฬาชนิดต่างๆ ได้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการแข่งขัน ได้อย่างเป็นมาตรฐาน ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด


โดยมีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินนโยบายพัฒนากีฬานักกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ให้สอดรับกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ได้กำหนดจัดการแข่งขัน จำนวน 16 ชนิดกีฬา ดำเนินการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อหาผู้ชนะเลิศที่มีศักยภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันฯ จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 910,000 บาท


ทั้งนี้ก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นชมรมเทควันโดเยาวชนและยุวชนในจังหวัดกำแพงเพชร ยังได้แสดงพลังความสามารถในการเล่นกีฬาเทควันโดนประกอบบทเพลงสนุกสนานเร้าใจ ให้กับผู้ร่วมในพิธีเปิดได้ชม รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น