กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.กำแพงเพชร คัพ
กีฬา

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.กำแพงเพชร คัพ


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ โรงยิมเนเซียม 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายโจม ฐิตะชนะภัค เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.กำแพงเพชร คัพ โดยมี นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ตัดสิน และกีฬาวอลเลย์บอล เข้าร่วมในพิธีเปิด


นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.กำแพงเพชร คัพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจและมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ กฎ กติกา และประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ ชนะ รู้จักการให้อภัย การเคารพในกฎกติกาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญ และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านยาเสพติด


สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.กำแพงเพชร คัพ มีกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่าง 7 - 10 กันยายน 2563 ที่โรงยิมเนเซียม 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นประชาชนหญิง และรุ่นประชาชนชาย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น