กำแพงเพชร-ชาวบ้านตำบลช่องลมทำพิธีแห่นางแมว เพื่ออ้อนวอนขอฝน ตามความเชื่อสมัยโบราณสืบทอดยาวนานมาหลายปี ซึ่งได้จัดทำขึ้นในปีที่ฝนแล้งทิ้งช่วง ไม่ตกต้องตามฤดูกาล(มีคลิป)
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-ชาวบ้านตำบลช่องลมทำพิธีแห่นางแมว เพื่ออ้อนวอนขอฝน ตามความเชื่อสมัยโบราณสืบทอดยาวนานมาหลายปี ซึ่งได้จัดทำขึ้นในปีที่ฝนแล้งทิ้งช่วง ไม่ตกต้องตามฤดูกาล(มีคลิป)


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ว่ามีชาวบ้าน หมู่ที่ 2-3-5 บ้านบึงกระดาน จัดพิธีแห่นางแมว เพื่ออ้อนวอนขอฝน ตามความเชื่อสมัยโบราณสืบทอดยาวนานมาหลายปี ซึ่งได้จัดทำขึ้นในปีที่ฝนแล้งทิ้งช่วง ไม่ตกต้องตามฤดูกาล โดยความชื่อของชาวบ้านนั้น การแห่นางแมว เป็นพิธีอ้อนวอนขอฝน ซึ่งจำจัดทำขึ้นในปีใดที่ท้องถิ่นแห่งแล้งฝน ไม่ตกต้องตามฤดูกาลนายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม การทำเลือกสวนนาไร่จำเป็นต้องอาศัยน้ำจำนวนมาก ดังนั้นหากวันหนึ่งฝนที่เคยตกต้องตามฤดูกาลไม่ตกเช่นเคยย่อมสร้างความเดือนร้อนให้กับชาวนาชาวไร่ทั่วไป เพราะฉะนั้นเพื่อให้ฝนตกลงมาจะได้มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรกรรมจึงต้องทำพิธี “แห่นางแมว” ขึ้น สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีแห่นางแมวนั้น คนไทยมีความเชื่อว่าฝนตกลงมาเพราะเทวดา เมื่อฝนไม่ตกจึงต้องทำพิธีขอฝนกับเทวดา แต่บางความเชื่อกล่าวว่าเมื่อแผ่นดินแห้งแล้ง สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ มีควันและละอองเขม่าควันจะต้องขอน้ำจากเทวดามาช่วยล้างเพราะน้ำฝนเป็นน้ำของเทวดา เนื่องจาก เทโว แปลว่า ฝน นั่นเอง ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับแมวนั้น คนไทยเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีอำนาจลึกลับ ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อนำมาทำพิธีแล้วจะช่วยเรียกฝนให้ตกลงมาได้ หรือถ้าเป็นความเชื่อของชาวอีสานจะมีความเชื่อว่าเมื่อฝนไม่ตกให้ใช้สัตว์ที่มีสีเดียวกับเมฆเรียกฝน จะทำให้ฝนตกลงมาได้เช่นกันและสัตว์ประเภทเดียวที่มีสีเมฆคือแมวสีสวาท

ดังนั้นชาวบ้านตำบลช่องลม โดยกำนันสุชาติ เจนจบ ม.3 บ้านบึงกระดาน และผู้ใหญ่วิน น้อยพงษ์ ม.5 บ้านวังยาง จึงได้ร่วมกันจัดประเพณีแห่นางแมวขึ้น พอเวลาพลบค่ำผู้คนกำลังอยู่บ้าน ก็เริ่มขบวนแห่โดยหามกะทอแมวออกข้างหน้า ตามด้วยขบวนร้อง รำ ทำเพลง ในขบวนก็จะมีการตีเกราะเคาะไม้ตีกลองเพื่อให้เกิดจังหวะตามไปด้วย และแห่ไปทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านนั้นๆ เมื่อแห่ไปถึงบ้านใครเจ้าของบ้านก็ต้องเอาน้ำสาดหรือรดที่ตัวแมวให้เปียกและทำให้แมวร้อง และสาดใส่ขบวนเซิ้งด้วย การแห่นางแมวขอฝนบางบ้านก็สาดใส่ขบวน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมให้เกิดความสามัคคีของคนในหมู่บ้านในยามที่เกิดวิกฤตภัยแล้งขาดน้ำทำนาจนต้องให้มีการแห่นางแมวดังกล่าว

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16
17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น