กำแพงเพชร-ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นศิริมงคล
สังคม

กำแพงเพชร-ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นศิริมงคล


นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยในวันนี้ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ตามลำดับ ประกอบด้วย สักการะพระบรมสารีริกธาตุ สักการะอนุสาวรีย์พญาลิไท กราบนมัสการพระราชวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพช ร ศาลพระอิศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
จากนั้นนายอำเภอ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และผู้ที่ให้การเคารพนับถือ พร้อมกันเพื่อให้การต้อนรับ ที่บริเวณบ้านพักปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น