You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมวิสามัญมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัด พิจารณาแต่งตั้งรองประธานมูลนิธิฯ คนใหม่
กีฬา

กำแพงเพชร-การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมวิสามัญมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัด พิจารณาแต่งตั้งรองประธานมูลนิธิฯ คนใหม่


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมวิสามัญมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งรองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ โดยมี นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผอ.กกท.จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมอย่างพร้อมเพรียงสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประชุมวิสามัญมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชรขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ขึ้นใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการลำดับที่ 2 นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองประธานมูลนิธิฯ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จึงได้เสนอพิจารณาแต่งตั้ง นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นรองประธานมูลนิธิฯ แทน เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ดำเนินไปตามระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น