กำแพงเพชร-คลังจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตร ทิศทางเศรษฐกิจกับสถานการณ์โควิด 19
สังคม

กำแพงเพชร-คลังจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตร ทิศทางเศรษฐกิจกับสถานการณ์โควิด 19


ที่ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ หลักสูตร “ทิศทางเศรษฐกิจกับสถานการณ์ โควิด 19” ที่จัดโดย นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ นายนิกร ภากรนิพัทธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน


สำหรับโครงการสัมมนาหลักสูตร "ทิศทางเศรษฐกิจกับสถานการณ์โควิด 19” นั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันโลกของเราได้ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอีกด้วย และถือเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดโครงการสัมมนาวิชาการหลักสูต "ทิศทางเศรษฐกิจกับสถานการณ์โควิด 19"


เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพิ่มพูนแนวคิดด้านการเงินแบบ New normal ยุค Covid - 19 และด้านเศรษฐกิจให้สามารถปรับตัวรองรับนโยบาย มาตรการต่างๆของภาครัฐ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่ ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างสูง มาทำการบรรยายให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้โอกาสในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสามารถปรับตัวรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับและประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น