กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี (มีคลิป)

vsportkamphaeng ที่สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี กล่าวรายงาน


ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย มีมติอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งอำเภอขาณุวรลักษบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นลำดับที่ 279 โดยที่ผ่านมากิ่งกาชดอำเภอได้ดำเนินการตามพันธกิจของกิ่งกาชาดในการให้การสังคมสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ให้การบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากไร้ มอบทุนสงเคราะห์เด็กพิการ จากการลงพื้นที่ในปี 2562 ที่ผ่านมาพบว่าผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่ายติดเตียง ผู้สูงอายุ และนักเรียนในพื้นที่ที่มีความยากจน ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน และมีความประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการเปิดสำนักงานกิ่งชาดวันนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ในการติดต่อแล้วการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี บทบาทและอำนาจหน้าที่ให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น และเพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตกุศล ผู้ประกอบการร้านค้า บริษัท ห้างร้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น นำความช่วยเหลือเหล่านี้ไปยังผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่ายติดเตียง ผู้สูงอายุ และนักเรียนในพื้นที่ภายใต้แนวคิด “ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี”

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น