กำแพงเพชร-กิจกรรม สงกรานต์สุขสันต์ แสงตะวันบ้านเรา พร้อมรับมอบรถบรรทุกน้ำให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-กิจกรรม สงกรานต์สุขสันต์ แสงตะวันบ้านเรา พร้อมรับมอบรถบรรทุกน้ำให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่อาคารเพชรจามจุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในกิจกรรมกิจกรรม สงกรานต์สุขสันต์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วย ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญ ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี
นอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบรถบรรทุกน้ำให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร จากนายมานิตย์ เดชศรี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เปลี่ยนพื้นดินว่างเปล่าด้วยกิจกรรมเกษตรชีววิถี ซึ่งให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร เป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อน จึงทำให้พันธุ์ไม้ และพื้นที่สีเขียวไม่สามารถเจริญเติบโตได้เท่าที่ควร เนื่องจากน้ำที่ใช้ในการรดพันธุ์ไม้และสนามหญ้าไม่เพียงพอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จึงมีความจำเป็นต้องจัดหารถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการนำน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้ในการดูแลพันธุ์ไม้และสนามหญ้า รวมทั้งรองรับการอุปโภคและบริโภค


จึงนำเรื่องเข้าปรึกษา คุณมานิตย์ เดชศรี ถึงความจำเป็นในการจัดหารถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการนำน้ำจากแหล่งน้ำมาสนับสนุนในการดูแลพันธุ์ไม้และสนามหญ้า รวมทั้งรองรับการอุปโภคและบริโภค ของบุคลากรภายในศูนย์ฯและใช้สนับสนุนแก่นักเรียน หากที่พักอาศัยขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณมานิตย์ เดชศรี สมาคมคนพิการจังหวัดกำแพงเพชรบ้านลลิสากำแพงเพชร ในการสนับสนุนเงินในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 4,500 ลิตรมูลค่า 56,800 บาท และได้ทำการส่งมอบให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรในวันนี้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น