You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”
สังคม

กำแพงเพชร-สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”


วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2567 เวลา 10.30 น ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พล.ต.ท พัฒนวุธ อังคะนาวิน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” โดยนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ และนายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมฯ นายปริญญา ปั้นงาม ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงการจัดงานฯ ในครั้งนี้ว่าเป็นการดำเนินงานในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ครอบคลุุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการไกล่เกลี่ยหนี้สิน การเจรจาลดดอกเบี้ย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลดปัญหาการฟ้องร้องและถูกบังคับคดียึดทรัพย์


โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไปจำนวน 500 คน ภายในงานมีการนำเสนอแนวทางการวางแผนและการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับประชาชน การเสวนาขับเคลื่อนงานยุติธรรมในจังหวัดกำแพงเพชร หัวข้อ บทบาทภารกิจการให้บริการประชาชน การนำเสนอวิดิทัศน์เรื่อง “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” การแสดง “แก้หนี้” การออกบูธนิทรรศการการไกล่เกลี่ยหนี้สิน การดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี เป็นต้น

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น