กำแพงเพชร-สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม)


ที่บ้านคลองเจริญ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม) โดยมี เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563


สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการร่วมกันจัดสร้างฝายกั้นน้ำมีชีวิต และปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นการดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและออกซิเจนในอากาศ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของป่าไม้ต่อระบบนิเวศด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น