กำแพงเพชร- อสม.เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้ารับใบประกาศนียบัตร อสม.ดีเด่น สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
สังคม

กำแพงเพชร- อสม.เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้ารับใบประกาศนียบัตร อสม.ดีเด่น สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวปราณี ประเสริฐศักดิ์ เข้ารับใบประกาศนียบัตร อสม. ดีเด่น สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน จาก นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรสืบเนื่องจากงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คัดเลือก อสม. ดีเด่นสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน เพื่อเข้ารับการประกวดคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ในระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวด อสม.ปราณี ประเสริฐศักดิ์ อสม.ชุมชนวัดกะโลทัย ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ระดับจังหวัดกำแพงเพชร

 // ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น