นางสาวนภัสสร จินต์สุภาวงศ์   นักกีฬา เทควันโด หญิง
เวทีเด็กเก่ง

นางสาวนภัสสร จินต์สุภาวงศ์ นักกีฬา เทควันโด หญิง

ผลงานของ นางสาวนภัสสร จินต์สุภาวงศ์ อายุ 18 ปี นักกีฬาเทควันโด หญิงรุ่น 46 กก. นักกีฬาเทควันโดจังหวัดกำแพงเพชรผลงานระดับภาค ระดับภาค 5 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดตัวแทนภาค 5 ครั้งที่ 31 หิริภุญไชยเกมส์ การแข่งขันกีฬาวัยชนแห่งชาติคัดตัวแทนภาค 5 ครั้งที่ 32 เวียงพิงค์เกมส์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดตัวแทนภาค 5 ครั้งที่ 33 กว๊านพะเยาเกมส์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติคัดตัวแทนภาค 5 ครั้งที่ 44 อุตรดิตถ์เกมส์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดตัวแทนภาค 5 ครั้งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์ โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ Sport Hero ภาค 5 ระดับเขต 6 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยคัดตัวแทนเขต 6 ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดพิจิตร การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยคัดตัวแทนเขต 6 ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยคัดตัวแทนเขต 6 ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดตาก การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยคัดตัวแทนเขต 6 ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดนครสวรรค์ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยคัดตัวแทนเขต 6 ณ จังหวัดอุทัยธานี

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น