You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


วันที่ 4 ก.ค.67 เวลา 14.49 น. ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม, นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ ภายในพิธีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ก่อนจะเดินไปยังโต๊ะบวงสรวงเพื่อจุดธูปเทียนบูชาในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดย จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย โปรยข้าวตอกดอกไม้ ก่อนจะส่งธูปให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ร่วมปักเครื่องเซ่นสังเวย จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้อ่านองค์การบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ ก่อนจะ ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดฝาขันสาครห่อด้วยผ้าขาวผูกริบบิ้นสีขาว และเชิญขันสาครและที่ตักน้ำ ประจำรถบุษบก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วม ขบวนบุษบก เพื่อเลื่อนไปยังวัดคูยาง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นี้


สำหรับ บ่อสามแสน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชร ชาวกำแพงเพชร เรียกว่า “บ่อสามแสน” ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โบราณสถานบ่อสามแสนเป็นแหล่งน้ำของวัดอาวาสใหญ่ โดยต้นกำเนิดสันนิษฐานว่าเกิดจากการขุดตัดศิลาแลงลงไปใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของพระสงฆ์และฆราวาสของวัดอาวาสใหญ่ โดยมีผลพลอยได้ คือ ศิลาแลงจากการขุดบ่อลงไป สามารถนำไปใช้ก่อสร้างเจดีย์ วิหาร กุฏิ สถานที่ตั้งของบ่อสามแสนอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดอาวาสใหญ่ทางทิศตะวันออก มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 9 เมตร 50 เซนติเมตร ยาว 16 เมตร 50 เซนติเมตร มีความลึกประมาณ 6 เมตร จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบถ้วยชามเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง ปรากฏตัวอักษรบริเวณส่วนก้นระบุข้อความว่า “ผลิตในรัชศกหลงฉิ้ง” กำหนดอายุ พ.ศ. 2110-2116 สมัยพุทธศตวรรษที่ 22 ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราชถึงรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นบ่อสามแสนแห่งนี้สร้างขึ้นมาแล้วอย่างน้อย สี่ร้อยปี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชร ในคราวเสด็จประพาสต้นครั้งที่ 2 พ.ศ. 2449 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับบ่อสามแสนว่า


วัดนี้ดูบริบูรณ์มากกว่าวัดอื่น ซุ้มประตูใหญ่น้อยก็ยังมี ข้างหน้าวัดมีสระ 4 เหลี่ยม กว้างยาวลึกประมาณสัก 5 วา ขุดลงไปในแลงเหมือนอ่างศิลา ไม่มีรอยก่อเลย มีห้องฝาแลงกั้นสำหรับพระสรงน้ำ คงจะใช้โพงคันชั่ง น้ำในนั้นมีบริบูรณ์ใช้ได้อยู่จนบัดนี้...” และในปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชรและทรงพระราชนิพนธ์ในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงว่า “...ที่อาวาสใหญ่นั้นนอกจากองค์พระธาตุและพระเจดีย์บริวาร ยังมีสิ่งหน้าดูอีกอย่างหนึ่ง นอกกำแพงแก้วออกไป มีบ่อน้ำใหญ่อยู่บ่อหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่แรกดูไม่ทราบว่าก่อด้วยอะไร ครั้นพิจารณาดูแล้วจึงได้ความว่าบ่อนั้น หาได้มีสิ่งไรก่อเป็นผนังไม่ ที่แผ่นดินตรงนั้นเป็นแลง ขุดบ่อลงไปในแลง ข้าง ๆ บ่อน้ำพอถูกอากาศก็แข็งเป็นศิลา จึงดูเหมือนก่อเรียบร้อย


ปัจจุบันมีการนำน้ำในบ่อสามแสนไปประกอบในพิธีสำคัญ ๆ ได้แก่ - พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 - พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และในรัชกาลปัจจุบันได้นำน้ำในบ่อสามแสนไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น