You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 มีขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครชุม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชรให้คงอยู่สืบไป
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 มีขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครชุม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชรให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าสถานีดับเพลิง(ต้นโพธิ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีนายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง


นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า เนื่องด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงการสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความภาคภูมิใจรักในประเพณีวัฒนธรรมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชร และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก ทั้งประชาชนจังหวัด ใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดงานประเพณีฯ ในปีนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2567 ยาวติดต่อกันไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2567 นี้ด้วย


โดยประชาชน/นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเล่นน้ำ และร่วมสนุกกับปาตี้โฟม, อุโมงน้ำยาวกว่า 40 เมตร และร่วมชมบอลลูนแฟนตาซีหลากสีสันสวยงามได้ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่พิธีก่อเจดีย์ทราย ณ วัดบาง พิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกำแพงเพชร พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ บริเวณวัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร การจัดขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครชุม การก่อพระเจดีย์ทรายน้ำไหล ณ บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชรให้คงอยู่สืบไป

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น