ก่อเจดีย์ทรายน้ำไหล และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเพื่อฉลองเจดีย์ทราย
วัฒนธรรม

ก่อเจดีย์ทรายน้ำไหล และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเพื่อฉลองเจดีย์ทราย


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำโดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยชุมชน ทั้ง 27 ชุมชน ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมพิธี ก่อเจดีย์ทรายน้ำไหล และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเพื่อฉลองเจดีย์ทราย ณ เกาะกลางแม่น้ำปิง การก่อพระเจดีย์ทรายน้ำไหล ของชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ถือเป็นกิจกรรมทางศาสนาอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชาวบ้านจะใช้กิจกรรมนี้ขนทรายเข้าวัดเพื่อนำไปก่อพระเจดีย์ทราย และเป็นการทำบุญไปด้วยในตัว


แต่สิ่งที่พิเศษของบริเวณ เกาะกลางแม่น้ำปิง แห่งนี้ จะมีจุดเด่นคือในช่วงฤดูหน้าแล้งน้ำจะน้อย จึงทำให้เกิดมีหาดทรายเป็นแนวยาว และมีทรายจำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้จัดกิจกรรมการก่อพระเจดีย์ทรายขึ้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงแห่งนี้ “จึงได้เรียกประเพณีนี้ว่าการ “ก่อพระเจดีย์ทรายน้ำไหล” โดยเจดีย์ทรายแต่ละกอง จะตกแต่งอย่างสวยงามประดับด้วยดอกไม้ และพวงมโหตรหลากสีสันเพื่อเป็นพุทธบูชา ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีช่วงระหว่างเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดเป็นเวลานาน และเป็นเทศกาลรวมญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัว จึงร่วมกันทำบุญ และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และรักษาประเพณีดั้งเดิมของชาวจังหวัดกำแพงเพชรเอาไว้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น