กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทำพิธีบวงสรวงพระอิศวร เนื่องในวันเถลิงศก
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทำพิธีบวงสรวงพระอิศวร เนื่องในวันเถลิงศก


เมื่อวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 ที่ศาลพระอิศวร ชุมชนปิ่นดำริห์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทำพิธีบวงสรวงพระอิศวร เนื่องในวันเถลิงศก ซึ่งพิธีการในปีนี้เต็มไปด้วยความเข้มขลัง เต็มรูปแบบ นำโดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ จัดทำพิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร ที่ตั้งอยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวร ประติมากรรมชิ้นเยี่ยมที่มีคุณค่าเป็นพิเศษทางประวัติศาสตร์และศิลปะ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาของบรรพบุรุษ การปลูกสร้างศาลแห่งนี้มีฐานก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง 1.50 เมตร บนฐานชุกชีมีเทวรูปพระอิศวรสำริดที่จำลองขึ้นแทนเทวรูปพระอิศวรองค์เดิมซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันได้ลักลอบตัดพระเศียรและพระหัตถ์แล้วส่งลงเรือมายังกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขอพระเศียรและพระหัตถ์คืนและโปรดให้สร้างรูปจำลองประทานให้เป็นการแลกเปลี่ยน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น