กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น. ณ บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2565 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานศึกษา ประชาชนชาวกำแพงเพชร ร่วมในพิธีเปิดงานกันอย่างพร้อมเพียง

โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายถึงวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวกำแพงเพชรให้คงอยู่สืบไป หลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จุดพลุไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงาม แสงสีที่งดงามสร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ได้อย่างตื่นตาตื่นใจ จากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ได้ลงไปยังริมฝั่งแม่น้ำปิงเพื่อร่วมลอยกระทงกับประชาชนหลายพันคนที่มาร่วมลอยกระทงกันเป็นประจำทุกปีสำหรับงานลอยกระทงในปีนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชน รวมถึง ประเพณีการทำบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน โดยการจัดทอดผ้าป่าแถว ที่วัดบางเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญร่วมกัน แล้วจึงไปลอยกระทงริมฝั่งแม่น้ำปิง ตามประเพณีที่ทำกันสืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดให้มีการลอยกระทงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น