กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สืบสานประเพณีไทย ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย ร่วมกันลอยกระทง ประจำปี 2564
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สืบสานประเพณีไทย ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย ร่วมกันลอยกระทง ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00 น. ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร , นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชยปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ,นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมสืบสานประเพณีไทย ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย ร่วมกันลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปิงพร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชร

ซึ่งในปีนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จัดเตรียมสถานที่และมาตรการในการคัดกรองอย่างเข้มข้นที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปิงถึงแม้จะไม่ได้จัดแต่ก็ได้ทำกระทงใหญ่เป็นสัญลักษณ์และสีสันของประเพณีเพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมลอยกระทงกันอย่างเรียบง่ายโดยไม่มีการจัดมหรสพหรือการประกวดใดๆในพื้นที่ และคณะผู้บริหารก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นอายของประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตกาล

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น