กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีการทอดผ้าป่าแถว ณ วัดบาง กำแพงเพชร
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีการทอดผ้าป่าแถว ณ วัดบาง กำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.30 น. ณ วัดบาง น.นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าแถว วัดบาง ร่วมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าแถว กันอย่างเนืองแน่นการทอดผ้าป่าแถว ถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในโลกนี้ เนื่องจากประเพณีการนุ่งห่มของพระสงฆ์ กล่าวคือ สมัยพุทธกาล พระสงฆ์ทั้งหลายต้องเก็บเศษผ้าที่ชาวบ้านทิ้งแล้ว เพราะเปรอะเปื้อนด้วยของไม่สะอาด เป็นต้น จากที่ต่าง ๆ เอามาซัก ตัด เย็บย้อม ทำผ้านุ่งห่มดูเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควร ชาวบ้านบางท่านประสงค์จะถวายผ้าแต่พระสงฆ์ก็รับไม่ได้ เพราะพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้รับเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนชาวบ้าน และฟุ่มเฟือยเกินไป เมื่อเป็นเช่นนี้ ชาวบ้านจึงคิดหาวิธีที่จะให้พระสงฆ์มีผ้านุ่งห่มอย่างเพียงพอ โดยการนำผ้าไปทิ้งไว้ตามที่ต่าง ๆ พระสงฆ์ไปพบเข้าพิจารณา ดูแล้วไม่มีเจ้าของหวงแหน จึงนำมาทำเป็นผ้านุ่งห่ม นี่เป็นมูลเหตุของการทอดผ้าป่า โดยจุดประสงค์รวม ๆ ก็คือ อุปถัมภ์พระสงฆ์ให้มีผ้านุ่งห่มนั่นเอง


จังหวัดกำแพงเพชร มีวัดที่สำคัญที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 3 วัด คือ วัดบาง วัดคูยาง และวัดเสด็จ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดพิธีบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชร จึงได้นัดหมายกันประกอบพิธีบุญใหญ่หมุน เวียนกันไป ตามวัดทั้ง 3 วัด และเมื่อครบกำหนดประกอบพิธีบุญใหญ่ในวัดใด ก็จะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอื่นอีก 2 วัดมาร่วมประกอบพิธีกันในคราวเดียวกัน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น