กำแพงเพชร-วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ตามวิถีนิวนอร์มอล
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ตามวิถีนิวนอร์มอล


วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี ดร. เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี 2563 พุทธวิถีรับปีใหม่ รวมใจถวายพระราชกุศล แบบออนไลน์ ตามวิถีนิวนอร์มอล ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าวและอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้วัด ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย


กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในรูปแบบออนไลน์ ช่วยสนับสนุนให้ทุกคนสามารถร่วมสวดมนต์ข้ามปีเข้าสู่ศักราชใหม่ได้อย่างสะดวก ได้สัมผัสกับบรรยากาศสดๆ เหมือนอยู่ในงาน แม้ไม่ได้อยู่ในวัด ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของกิจกรรมทางศาสนาที่เกิดขึ้น
สำหรับการสวดมนต์ข้ามปีนั้น เพื่อทำให้จิตใจของผู้สวดแน่วแน่อยู่กับบทสวด จิตใจมีสมาธิ ก้าวข้ามสู่ปีใหม่ อย่างมีสมาธิ มีสติ ช่วยให้เกิดการลดละเลิกอบายมุข ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ นอกจากนั้นยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธที่ดีสืบต่อไป และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น