กำแพงเพชร-ชาวบ้านเชื่อปลูกผ้าป่าดอกไม้ใน
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-ชาวบ้านเชื่อปลูกผ้าป่าดอกไม้ใน"นาบุญ" จะทำให้ไร่นาตนเองได้ผลผลิตมาก เชื่อบารมี"แม่โพสพ" (เทพีแห่งข้าว)


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ชาวบ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านทุ่งสนุ่น) ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันทอดผ้าป่าดอกไม้ โดยได้นำต้นกล้าดอกไม้มาปลูกใน "นาบุญ" ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนาของวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม โดยชาวบ้านได้ร่วมกันทำการเกษตรปลูกข้าว ทำนา ถวายวัดเป็นประจำทุกปี เวลาข้าวในนาบุญถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อถวายพระ


นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ในช่วงฤดูหนาวที่จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเช็คอินเป็นแลนต์มาร์ตอีกแห่งในพื้นที่ ซึ่ง "นาบุญ" วัดทุ่งสนุ่นรัตนารามแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนาและชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยได้ประดิษฐาน "หอพระแม่โพสพ" (เทพีแห่งข้าว) รายล้อมด้วยสะพานไม้กลางทุ่งนาที่เป็นรูปทรงใยแมงมุมที่ยาวที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง มีระยะทางรวมกันกว่า 500 เมตร ซึ่งหอพระแม่โพสพ (เทพีแห่งช้าว) นี้ ชาวบ้านได้กราบไหว้เป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อระลึกถึงเมื่อเริ่มฤดูการทำการเกษตรในพื้นที่ไร่นาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นดินของตนเอง เพราะเชื่อว่าการขอพรจาก "พระแม่โพสพ" (เทพีแห่งข้าว) จะทำให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นทุกๆปีสำหรับพิธีถวาย"ผ้าป่าดอกไม้"ครั้งนี้ ได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยได้รวบรวมปัจจัยของชาวบ้านแล้วไปซื้อต้นกล้าดอกไม้ มาลงแขกช่วยกันปลูกดอกไม้นับหมื่นๆต้นจนแล้วเสร็จ โดยดอกไม้จำนวนนี้ จะบานสะพรั่งประมาณกลางเดือนธันวาคมไปจนถึงต้นปีหน้า เป็นข่วงที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวนาบุญพอดี และชาวบ้านยังเชื่ออีกว่าดอกไม้ที่ปลูกนี้ จะเป็นการปลูกความอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิตครอบครัวและการทำอาชีพเกษตรกรรมในปีต่อไปให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น