กำแพงเพชร- ชาวนครชุมร่วมกันสืบสาน จัดกิจกรรม เที่ยวงานกินแกงขี้เหล็กเพ็ญเดือน 12
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร- ชาวนครชุมร่วมกันสืบสาน จัดกิจกรรม เที่ยวงานกินแกงขี้เหล็กเพ็ญเดือน 12


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น ที่บริเวณ สามแยกนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานโครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านเทศกาลกินแกงขี้เหล็กวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่ง ชาวนครชุม จัดขึ้นเพื่อสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น วัฒนธรรมเมืองนครชุม -การเล่นเพลงพื้นบ้านรวมถึงอาหาร กินอะไรอีกหลาย


นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลนครชุมรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวว่า เมืองนครชุม เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาว นครชุมโบราณได้เอาใบอ่อนและดอกขี้เหล็กมาปรุงเป็นของกิน ในวันเพ็ญเดือน 12 โดยจะแกงขี้เหล็กกันทุกครัวเรือน กินเป็นกับข้าวและทำกับกินยาไปพร้อมกัน มีผู้รู้ตำรายากล่าวว่าในวันเพ็ญเดือน 12 ด้วยต้นจากขี้เหล็ก จะหนีขึ้นสู่ยอด คนนครชุมโบราณจึงมีการพลียา คือ การขอ ดอกและใบอ่อนจากต้นขี้เหล็ก เพื่อนำไปต้มแกงก่อนฟ้าสาง ไม่เกิน 6:00 น ในวันเดียวกันก่อนหน้าการลอยกระทงเพียง 12 ชั่วโมง ตามความเชื่อชุมชนคือ ดอกขี้เหล็กและใบอ่อนมีตัวยา ต้นขี้เหล็กมีเทพคอยรักษา อยู่เป็นวิธีการสอนของคนโบราณ ให้รู้จักใช้ความนอบน้อมไม่หักกิ่งหรือกระชากเอาตามความพอใจ
แกงขี้เหล็กวันเพ็ญเดือน 12 จึงถือเป็นยาอายุวัฒนะของคนนครชุมเพื่อเป็นการสืบสาน วัฒนธรรมอันดีงาม เทศบาลตำบลนครชุมจึงได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินแกงขี้เหล็กวันเพ็ญเดือน 12 ขึ้น มาในครั้งนี้ โดยมีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครชุม และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครชุม ร่วมรับมอบเกียรติบัตรผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น จากประธาน และภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการแกงขี้เหล็ก สูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นนครชุม การจำหน่ายที่เหล็ก จากแม่ครัว ที่มีชื่อเสียงของนครชุม หลากหลายสูตร การปรุงแต่งรสชาด 11 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนครชุม เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่อรรถลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นนครชุมด้วยตนเอง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น