You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-จังหวัดฯประชุมหัวหน้าส่วน พร้อมมอบรางวัลสื่อดีเด่น
ผลงาน

กำแพงเพชร-จังหวัดฯประชุมหัวหน้าส่วน พร้อมมอบรางวัลสื่อดีเด่น


ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 ก่อนเริ่มประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร นำกราบพระรัตนตรัย จากนั้นจังหวัดกำแพงเพชร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร ได้มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานะการเกิดโรคระบาดไวรัส 2019 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมีผู้สื่อข่าวสังกัดสมาคมสื่อส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับประกาศเกียรติบัตร 3 รายได้แก่ นายจักรพันธ์ ร้องเสียง สถานีโทรทัศน์ไทย PBS และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี นายนิพนธ์ รอดทรัพย์ สื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐดีเด่น สังกัดสำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร นายดิเรก ยศชรัตน์ สังกัดสวท. กำแพงเพชร นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานที่ประชุมได้มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 9 รางวัล และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดกำแพงเพชร

จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติ งานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร รองผอ. กอ.รมนจังหวัดกำแพงเพชร อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมให้หัวหน้าส่วนที่เข้าประชุม ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และงานนโยบายรัฐบาลตลอดจนงานสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร โอกาสเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำชับการปฏิบัติงานตาม นโยบายด้านต่างๆโดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลที่จะส่งต่อประโยชน์ไปสู่ประชาชนในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ของหน่วยงานในพื้นที่ทุกสังกัดกระทรวง และเน้นย้ำในที่ประชุม ว่าถึงแม้ในขณะนี้ประเทศไทยและจังหวัดกำแพงเพชรจะไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ก็ตาม ขอให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมมือในการปฏิบัติการตามมาตรการการเฝ้าระวัง covid-19 ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับแนวคิด "รวมไทยสร้างชาติ" เพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


นอกจากนั้นสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานโครงการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ.รายจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 และภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร /การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี ภายใต้กิจกรรม สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนครชุม เวลา 09.00 น. / การจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน และแผนการดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนหน้า

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น