กำแพงเพชร-ชมรมไทดำบ้านวังน้ำ จัดงานมาตุ้มมาโฮม ไทดำวังน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป (มีคลิป)
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-ชมรมไทดำบ้านวังน้ำ จัดงานมาตุ้มมาโฮม ไทดำวังน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. ที่วัดวังน้ำสามัคคี ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ ประจำปี 2563 โดยมีนายวิเชียร เชื่อมชิด ประธานชมรมไทดำภาคเหนือ กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีความรู้เกิดความภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเทศบาลตำบลวังยางนำโดยนายกแสน ผิวละออ กลุ่มพลังมวลชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยาง ชมรมไทดำในแต่ละจังหวัดและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


โดยมีการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของไทดำ และร่วม ช๊อป ชมชิม สินค้าOTOP ในพื้นที่ มีการจัดบูธแนะนำ วัฒนธรรมและประเพณีของไทดำ โดยมีเจ้าบ้านน้อยหรือมัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้แนะนำในจุดต่างๆอาทิเช่น ประเพณีป้าดตง ประเพณีตำข้าวเม่า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย การจัดทำทรงผม อาหารคาวหวาน และประวัติของหมู่บ้าน ให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน ได้ชมอีกด้วย

 ขอบคุณภาพถ่าย  NoT Suphawit   ข่าว  Sutee Tarumkhruea

/// วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น