กำแพงเพชร- โครงการ
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร- โครงการ "แต่งชุดไทยใส่บาตรสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง" ใส่บาตรข้าวสุก หรือ ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 600 รูป (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณวัดพระแก้ว ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ "แต่งชุดไทยใส่บาตรสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง" ใส่บาตรข้าวสุก หรือ ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 600 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมีนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วยนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร หจก.โรงสีธันยบูรณ์สถาพร และประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมในพิธีกันอย่างเนื่องแน่น
โครงการ "แต่งชุดไทยใส่บาตรสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง" ใส่บาตรข้าวสุก หรือ ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยทำกิจกรรมร่วมกัน บ่งบอกถึงความรักสามัคคี ความสวยงามจากวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองและผ้าไทย อันจะเป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมธุรกิจผ้าทอมือและการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น