You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสุรชาติ นพดล นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ณ ศาลาการเปรียญวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี


 ด้วย วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายเป็นพระราชกุศล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับคณะสงฆ์และทุกภาคส่วนจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น