You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงนักวิชาการ ข้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ทางการเกษตรได้อย่างทั่วถึง รวมถึงได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรต่างๆ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น