You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด)ครั้งที่ 3/2567
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด)ครั้งที่ 3/2567


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวสุชีรา สงพูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด)ครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้นที่ 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม


ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น