You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี


เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2567 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวสุชีรา สงพูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2567" เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนองค์ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและขับเคลื่อนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับศูนย์ข้าวชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเมธาวลัย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น