You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ได้ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567 ติดตามการดำเนินงานชาวนาอาสา ปี 2567 เพื่อให้เกษตรกร ได้เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เหมาะสมกับพื้นที่ และประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2567 เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ ณ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา, อำเภอบ้านตาก, ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น