You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์กำแพงเพชร จัดโครงการ เมเจอร์แคร์ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม
สังคม

กำแพงเพชร-บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์กำแพงเพชร จัดโครงการ เมเจอร์แคร์ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบหมายนายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ในนามผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำนักเรียนผู้สูงอายุดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคม กิจกรรมชมภาพยนต์


เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์สมองได้รับการผ่อนคลาย เป็นกิจกรรมช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างคุณค่าแก่จิตใจส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุขตามไปด้วย ทั้งนี้กองสวัสดิการสังคมขอขอบคุณ สำนักปลัด งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ให้ความอนุเคราะห์รถและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น