You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการสัมมนาเชื่องโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ปี 2567
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการสัมมนาเชื่องโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ปี 2567


นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเกษตรกร เข้าร่วมการสัมมนาเชื่องโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ปี 2567 โดยฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคในการนำเสนอ การระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ข้าวชุมชน พร้อมเข้าร่วมพิธีมอบเงินรางวัลและโล่รางวัลให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2567 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี


ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น