You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชรแจงข้อกฎหมายการให้บริการเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชรแจงข้อกฎหมายการให้บริการเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ


ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร นายวิลาศ ด่านประดิษฐ์ สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการในคลับ ดิสโก้เธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเล้านจ์และผู้ประกอบกิจการที่มีลักษณะการให้บริการที่อาจเข้าลักษณะสถานบริการ ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2565 โดย มีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า 50 คน นายวิลาศ ด่านประเสริฐ กล่าวว่า นอกจากวันนี้จะมาทำความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการดังกล่าวได้ทราบถึงแนวทางข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร ยังมีความประสงค์ที่จะหาแนวทางให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและให้มีมาตรฐานโดยเฉพาะแนะนำเรื่องการจัดทำ แพ็คเกจ (packaing)ให้ดูสวยงามทันสมัยเพื่อเป็นช่องทางในการเป็นของฝากเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรโดยจะเป็นผู้ประสานกับแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย ต่อจากนั้นผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดโดยนางสาวสุกัลยา แสงกล้า ได้พูดถึงเรื่องการห้ามจำหน่ายสุราแก่เยาวชนและที่สำคัญเป็นห่วงการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กขณะนี้ว่า ท่านผู้ว่าการจังหวัดกำแพงเพชรได้ตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเกี่ยวกับการกำกับดูแลบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนขึ้นมา เพื่อรณรงค์ถึงพิษภัยของผู้สูบบุหรี่ซึ่งขณะนี้กำลังจะเป็นแฟชั่นผิดๆในเยาวชนระดับมัธยมต้น รวมถึงพิษภัยของการใช้กัญชาซึ่งจากผลวิเคราะห์วิจัยการใช้กัญชารักษาโรคจะมีผลร้ายมากกว่าผลดีเห็นชัดเจนคือคนที่เป็นโรคจิตเวชจะเสียชีวิตเพราะการสูบกัญชามาก รวมถึงน้ำกระท่อมที่มีขายทั่วไปซึ่งการผลิตน้ำกระท่อมไม่ได้มาตรฐานอาจมีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายเจือปนในน้ำกระท่อมได้ ด้านนายเยี่ยม โพธิ์อ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรพูดถึงสถาน ประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการต้องขออนุญาตให้ถูกต้องและที่สำคัญห้ามมิให้เยาวชนเข้าใช้บริการในสถานบริการรวมทั้งห้ามขายแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน ส่วนนายคำรพ แก้วสีนวล ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 กล่าวว่า กฎหมายสรรพสามิตปี 2560 เป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบว่ามีสินค้าหรือมีการประกอบการอันไหนบ้าง ที่จำเป็นต้องเสียภาษีเช่นร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มค็อกเทลเล้านจ์ ผับ บาร์จะต้องจดทะเบียนกับสรรพสามิตเพื่อความถูกต้องทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ผมดังกล่าวหากกระทำผิด ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายแล้วทั้ง ผู้บังคับใช้กฏหมายและผู้ที่ใช้กฎหมาย ก็มักจะเกิดความจัดแย้งหรือรับโทษตามความผิดที่กำหนด และสุดท้ายพ.ต.ต.ธนพล อาจยิ่งยงสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรแจ้งว่า ทางตำรวจมุ่งเน้นชุมชนสัมพันธ์ให้คำแนะนำมากกว่าการจับกุมโดยเฉพาะสถานบริการต่างๆและแจ้งให้ทราบว่าในการเข้าตรวจจับแต่ละครั้งในสถานบริการส่วนใหญ่จะทำบูรณาการร่วมกับทางฝ่ายปกครอง ส่วนการตั้งด่านตรวจจับใกล้สถานบริการก็เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุที่เกิดขึ้นและขอร้องผู้ประกอบการไม่ให้เยาวชนที่อายุไม่เกิน 18 ปีเข้าในสถานบริการพร้อมทั้งห้ามให้มียาเสพติดในสถานบริการอย่างเด็ดขาด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12
คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น