You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดข้าว เพื่อจัดวางแผนการปักดำข้าว กข 85 และ กข 41 ชั้นพันธุ์หลัก/ขยาย ฤดูฝน ปี2567
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดข้าว เพื่อจัดวางแผนการปักดำข้าว กข 85 และ กข 41 ชั้นพันธุ์หลัก/ขยาย ฤดูฝน ปี2567


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดข้าว เพื่อจัดวางแผนการปักดำข้าว กข 85 และ กข 41 ชั้นพันธุ์หลัก/ขยาย ฤดูฝน ปี2567 และแจ้งวันเก็บเกี่ยว การจัดซื้อข้าว กข 85 กข95 และ กข 111 ฤดูแล้ง2 ปี2567 ณ ห้องประชุมชากังราว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร


ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น