You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ลุงป้าปลื้ม!!อธิบดีกรมป่าไม้ส่งป่าไม้เขตลงพื้นที่ ตรวจสอบพร้อมยื่นตัดไม้ได้แล้ว
อาชญากรรม

กำแพงเพชร-ลุงป้าปลื้ม!!อธิบดีกรมป่าไม้ส่งป่าไม้เขตลงพื้นที่ ตรวจสอบพร้อมยื่นตัดไม้ได้แล้ว


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ นายไซยา แดนโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนการอนุญาต และนายเสกรรค์ กันโต ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.7 (เขาวังเยี่ยม) กำนันตำบลนาบ่อคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านใหม่นาบ่อคำ หัวหน้างานอนุญาตไม้และของป่า ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับนายบุญส่ง สนเสริม ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า โดยการเดินทางมาครั้งนี้ฝ่ายขออนุญาตไม้ได้จัดเตรียมอุปกรณ์แบะเอกสารมาอย่างพร้อมเพรียง


นายไชยา แดนโพธิ์ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้เดินทางมาทำการชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการทำไม้ดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมป่าไม้ แต่เข้าใจปัญหาสภาพความเดือดร้อนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและไม่สามารถตัดไม้ได้ หลังจากรับเรื่องจากเกษตรกรจึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และกำหนดแนวทางของกรมป่าไม้ พร้อมกับได้ข้อสรุปตามแนวทางมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งพื้นที่ สทก.พื้นที่นิคมสหกรณ์และพื้นที่ที่มีหลักฐานใบตอบรับการสอบสวนสิทธิ์(ส.ป.ก.) โดยในกรณีของ นายบุญส่ง สนเสริม ผู้ได้รับความเดือดร้อน เป็นกรณีพื้นที่ สทก. มีความจำเป็นต้องทำไม้ออกก่อนการจัดที่ดินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลแล้วเสร็จ


ซึ่งนายบุญส่ง สนเสริม ผู้ได้รับความเดือดร้อน รับทราบเข้าใจและยินดียื่นคำขอทำไม้ในเขตพื้นที่ สทก. เดิมซึ่งเคยได้รับอนุญาตให้ทำไม้มาแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนแปลงที่เหลือในปัจจุบันได้มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจสอบแล้ว ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ แต่ยังคงมีพื้นที่ที่เหลือเล็กน้อยที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ คทช.ก่อน และวันนี้ จึงได้มาทำความชี้แจงให้เข้าใจพร้อมทั้งนำเอกสารให้ลุงบุญส่งได้ยื่นคำขอทำไม้เพื่อดำเนินการตามขั้นและอนุญาตตัดไม้ต่อไป ส่วนกรณีของลุงอุ่นและนางสวัสดิ แม้ว่าทั้งสองจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามทายาทคือลูก ก็สามารถที่จะยื่นคำขอได้เช่นกัน รวมทั้งเกษตรกรอีกจำนวนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดอื่นที่มีผู้เข้าร่วมโครงการ และผ่านการตรวจสอบแล้วก็ สามารถสอบถามรายละเอียดและในการไปยื่นคำขอได้ที่ศูนย์ป่าไม้ประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัด ด้านนายบุญส่ง สนเสริม กล่าวว่า วันนี้ตนเองรู้สึกดีใจอย่างยิ่ง กับสิ่งที่รอคอยมานานและขอขอบคุณทางผู้แทนกรมป่าไม้ที่เดินทางมาถึงที่บ้านเพื่อความเข้าใจและดำเนินการให้ตนได้ยื่นเรื่องในเรื่องของการขออนุญาตตัดไม้และเชื่อชาวว่า จะเป็นข่าวดีแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกคนเช่นกัน

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น