You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-จัดกิจกรรม “เย็นนี้ ที่กำแพงเพชร” เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ
สังคม

กำแพงเพชร-จัดกิจกรรม “เย็นนี้ ที่กำแพงเพชร” เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ


วันที่ 21 พ.ค.67 เวลา 18.00 น. ที่สมาคมไร่อ้อยเขต 6 จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร , พันเอกเสมอ แจ่มใส รองผอ.กอ.รมน.กพ. , คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสำหรับกิจกรรมเย็นนี้ที่กำแพงเพชร เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมเช้านี้ที่กำแพงเพชร ที่จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้มีหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม ได้แก่ แขวงทางหลวงจังหวัดฯ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดฯ และสำนักงานขนส่งจังหวัดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยงานมีรูปแบบเป็นงานจัดเลี้ยงอาหารให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน


พร้อมกันนี้ได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนเด็กและครอบครัวจังหวัด อัยการจังหวัดกำแพงเพชร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น