You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำประธานกลุ่มและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน เข้าศึกษาดูงานที่ ฮั้วเฮงหลีฟาร์ม
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำประธานกลุ่มและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน เข้าศึกษาดูงานที่ ฮั้วเฮงหลีฟาร์ม



เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำโดยนายสันติ ไชยา ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสาด ทุกทิวา หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นำประธานกลุ่มและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 30 คน จาก 22 ศูนย์ข้าวชุมชน เข้าศึกษาดูงานที่ ฮั้วเฮงหลีฟาร์ม โดยมีนายสุภชัย ปิติวุฒิ กรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี จำกัด นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยให้การต้อนรับ




ซึ่งการเข้ามาศึกษาดูงานที่ ฮั้วเฮงหลีฟาร์ม ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตข้าวเพื่อการพัฒนาภายในกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร ของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ทั้ง 22 ศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีประเด็นที่น่า สนใจ ในเรื่องของการปลูกข้าว ขั้นตอน การจัดการ ปัญหา อุปสรรค การใช้เทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน เวทีการค้าโลกอนาคต



ฮั้วเฮงหลี ฟาร์ม บทบาทในปัจจุบัน ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา เราได้ทำหน้าที่ของเราแล้ว ในการจัดการแปลงนา แบบ Smart Farm ใช้องค์ความรู้ และ IoT มาช่วยแม้จะยังไม่ full option แต่ก็สามารถ “Ok กูเกิ้ล เปิดน้ำ ปิดน้ำ” ผ่าน ระบบ Solarcell ในฟาร์ม ได้ วางระบบ บริการจัดการน้ำ หมุนเวียน ปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว ที่ประหยัดน้ำได้ 25-40% ลดการปลดปล่อย ก๊าชมีเทน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตต่อตัน ปลูกข้าวอร่อย ส่งตรงถึงผู้บริโภค ได้ และใช้ อภินันทนาการ ลูกค้าที่เข้ารับบริการ รวมถึงเป็น พื้นที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านทาง onsite และ online ให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งหน่วยงาน ประชาชน อีกด้วย

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12







คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น