You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2567
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2567


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2567 เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนภายในจังหวัดและวางแผนกำหนดเป้าหมายการผลิตและการเชื่อมโยงตลาดร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกันของศูนย์ข้าวชุมชนภายในจังหวัด


ณ ห้องประชุมชากังราว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น