You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 กิจกรรม
เที่ยว

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 กิจกรรม "สงกรานต์ เย็นสบาย สายน้ำปิง"

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 19.30 น.ที่บริเวณหน้าลานอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง) เมืองกำแพงเพชร โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยชาวกำแพงเพชร ที่มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยความคึกคัก นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ในนามคณะกรรมการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 กิจกรรม "สงกรานต์ เย็นสบาย สายน้ำปิง " เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป,เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของของไทย และท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชร,เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


สำหรับการจัดงานประเพณีฯ ในครั้งนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมบูรณาการการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 "สงกรานต์ เย็นสบาย สายน้ำปิง"โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และภาคเอกชนโดยได้กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 7 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2567 โดยมีกิจกรรม เป็น 2 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ กิจกรรมที่สำคัญด้านประเพณีวัฒนธรรม ได้แก่ วันที่ 12 เมษายน 2567 พิธีก่อพระเจดีย์ทรายและสวดมนต์เย็น ที่วัดบาง เมืองกำแพงเพชร วันที่ 14 เมษายน 2567 การจัดขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครชุม วันที่ 15 เมษายน 2567 พิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกำแพงเพชร พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ที่บริเวณวัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พิธีก่อพระเจดีย์ทรายน้ำไหล ที่บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง และ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกิจกรรม "สงกรานต์ เย็นสบาย สายน้ำปิง"


นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 เมษายน 2567 ยังมีการจัดจัดนิทรรศการองค์ความรู้ การสาธิตอาหารถิ่น การตัดพวงมโหตรและการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงโชว์บอลลูน จัดทำอุโมงค์น้ำพุ ยาวกว่า 400 เมตร การแสดงดนตรีจากวงดนตรีที่มีชื่อเสียง การประกวดเทพบุตร เทพธิดา เทพีสงกรานต์ มีการจัดจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นและสินค้าหลากหลายชนิด ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมปิง

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น