You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ปิด โครงการการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2567 รายการ
กีฬา

กำแพงเพชร-ปิด โครงการการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2567 รายการ "สิริจิตไรซิ่งสตาร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สนามกีฬาบาสเกตบอล สวนสิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานปิด โครงการการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2567 รายการ "สิริจิตไรซิ่งสตาร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 (Sirijit Rising Star 4 : 2024)" โดยดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 จนสิ้นสุดรอบชิงชนะเลิศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงได้รับประสบการณ์จากการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นการ เชื่อมความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้สนามบาสเกตบอลสวนสิริจิตอุทยาน เป็นศูนย์กลางในการจัดการแข่งขัน พัฒนาความรู้ และเผยแพร่เทคนิคการเล่นกีฬาบาสเกตบอลแก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ
สำหรับผลการแข่งขัน 1) รุ่นประชาชน หญิง ไม่จำกัดอายุ ชนะเลิศได้แก่ ทีมตาคลี 2) รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศได้แก่ทีม เยาวชน KPP 3) รุ่นประชาชนชาย ชนะเลิศได้แก่ทีม โรงรับจำนำ 4) รุ่นอาวุโสชาย อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ชนะเลิศได้แก่ทีม Sirijit A

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น