You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ร่วมกับ สมาชิก อบจ.กำแพงเพชร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา กรณีเกิดน้ำหลาก
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ร่วมกับ สมาชิก อบจ.กำแพงเพชร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา กรณีเกิดน้ำหลาก

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ร่วมกับ สมาชิก อบจ.กำแพงเพชร เขตอำเภอเมืองฯ นายก อบต.ลานดอกไม้ กำนันตำบลลานดอกไม้ กำนันตำบลหนองปลิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลลานดอกไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา กรณีเกิดน้ำหลากจากคลองแม่ระกาเข้าท่วมนาข้าว ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 6 ,10 ตำบลลานดอกไม้ ส่งผลกระทบพื้นที่การเกษตร ประมาณ 1,200 ไร่ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข เป็นการเร่งด่วนจะสร้างความเสียหายต่อนาข้าวโดยสาเหตุเกิดจาก โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง ดำเนินการก่อสร้างโดย อบจ.กำแพงเพชร สูงกว่าฝายดินเดิม ทำให้น้ำในคลองแม่ระกา ที่รับน้ำจากอำเภอพรานกระต่าย ระบายได้ช้า เอ่อล้นท่วมพื้นที่นาข้าวดังกล่าว จากการหารือร่วมกัน ได้ข้อสรุป อบจ.กำแพงเพชร จะดำเนินการปรับลดความสูงช่องทางการระบายน้ำ จำนวน 3 ช่องทาง ลดลงช่องละ 50 เซนติเมตร เพื่อระบายน้ำให้รวดเร็วขึ้น ลดความเสียหายของนาข้าว

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น