You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เปิดการแข่งขันดนตรี กิจกรรมลานเยาวชนคนดนตรี 4 มุมเมือง ต้านภัยยาเสพติด(โฟล์คซอง)
กีฬา

กำแพงเพชร-เปิดการแข่งขันดนตรี กิจกรรมลานเยาวชนคนดนตรี 4 มุมเมือง ต้านภัยยาเสพติด(โฟล์คซอง)

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. ที่โรงเรียนลานกระบือวิทยาคม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมลานเยาวชนคนดนตรี 4 มุมเมือง ต้านภัยยาเสพติด โดยนายรัชพงษ์ ศิริมี ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีตัวแทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชรโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรกำหนดจัดกิจกรรมลานเยาวชนคนดนตรี 4 มุมเมืองต้านภัยยาเสพติดขึ้น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 11 ทีม สำหรับทีมที่ชนะจะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น